Taula estratègica

La Taula Estratègica neix com un espai de reflexió i treball participatiu per definir i articular l’estratègia del llegat a curt i mig termini dels Jocs Mediterranis en el desenvolupament socioeconòmic i ocupacional del territori a través d’un procés obert, creatiu, participatiu i de coordinació de tots els agents implicats – seus, entitats, empreses i ciutadania – que faciliti la potenciació de les iniciatives ja existents i la generació de noves estratègies coordinades d’actuació d’acord amb la realitat econòmica i social.

Objectius específics del projecte

 • Creació d’un instrument de cooperació que dissenyi, impulsi, faci el seguiment i comuniqui l’estratègia de llegat del Jocs Mediterranis Tarragona 2018, i dels èxits assolits, en el que participin els actors implicats directa o indirectament en l’organització i celebració dels Jocs: Taula estratègica per la dinamització econòmica i la reactivació de l’ocupació mitjançant les oportunitats generades pel llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.
 • Formulació del Pla Estratègic del Llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 a través de metodologies creatives i innovadores que dinamitzin als actors integrants de la Taula Estratègica, fruit d’una procés de reflexió i debat obert i participatiu.
 • Promoure la participació ciutadana i dels centres de coneixement del territori per la recerca de solucions als reptes estratègics plantejats.

Preguntes freqüents sobre la Taula Estratègica

La “Taula estratègica per a la dinamització econòmica i la reactivació de l’ocupació mitjançant les oportunitats generades pel llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018” és un projecte que té com a objectiu crear un espai de reflexió i definició de l’estratègia de llegat dels Jocs, basat en la cooperació i la innovació, que aplegarà entitats públiques i privades dels municipis seu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.

La Taula Estratègica facilitarà el treball col·laboratiu per identificar i definir els reptes i oportunitats al voltant de l’esdeveniment, amb un enfocament en el desenvolupament econòmic i ocupacional, i impulsar projectes estratègics per assolir aquests reptes.

El Camp de Tarragona acollirà l’any 2018 un gran esdeveniment esportiu, els Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Aquest fet planteja oportunitats i reptes per al desenvolupament econòmic, de reactivació de l’ocupació, i social del territori, però, requereix d’estratègies i polítiques per planificar i millorar l’impacte positiu que els Jocs poden generar en el territori, fer-ne el seguiment i avaluar-ne els resultats.

L’estratègia de llegat ha d’integrar-se en els projectes i les polítiques del territori per poder maximitzar el seu potencial efecte catalitzador i contribuir al desenvolupament social, econòmic, ocupació, cultural, urbanístic o esportiu del territori.

La gestió del llegat no pot fer-se ad-hoc, sense planificació, sense un consens de tots els actors implicats. En un model territorial d’esdeveniment com els Jocs Mediterranis Tarragona 2018, es requereix d’una estratègia comuna i participativa.

La Taula, com un espai de reflexió i definició de l’estratègia de llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 basat en la cooperació i la innovació d’entitats públiques i privades del territori, centrarà la seva activitat en:

 • Promoure el treball col·laboratiu per identificar i definir els reptes i oportunitats centrats en el desenvolupament econòmic i ocupacional,
 • Promoure la participació ciutadana i dels centres de coneixement del territori per la recerca de solucions als reptes estratègics plantejats,
 • Impulsar projectes estratègics per assolir aquests reptes.

La Taula Estratègica aplega entitats públiques i privades dels municipis seu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.

La “Taula estratègica per a la dinamització econòmica i la reactivació de l’ocupació mitjançant les oportunitats generades pel llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018” és una iniciativa promoguda des de l’Ajuntament de Tarragona i la Fundació Tarragona 2017, a través de Tarragona Impulsa.

El projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu en el marc d’un Programa Operatiu de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació dels FSE, per al període 2014-2020. La seva implementació és a càrrec del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els membres de la Taula Estratègica podran participar i contribuir en totes les activitats previstes: les sessions plenàries i els tallers de treball sectorials. A més, podran contribuir amb entrevistes individualitzades durant el procés de formulació de l’estratègia del llegat.

Les Sessions plenàries de la Taula. Durant les sessions plenàries s’informarà els membres de l’estat del procés i es presentaran els treballs de sistematització i resum dels processos participatius. Es preveuen 2 sessions plenàries:

 • Sessió 1, al finalitzar la fase d’iniciació. Tindrà com a objectiu principal presentar el projecte i validar l’informe sobre la Visió de Llegat (18 de març 2015);
 • Sessió 2, al final de la fase de redacció del Pla Estratègic. Tindrà com a objectiu presentar el Pla Estratègic abans de la seva presentació pública (17 de desembre de 2015).

Tallers de treball sectorials. Es preveu realitzar dues convocatòries dels tallers sectorials. Hi haurà diferents tallers en cada convocatòria i cada taller tindrà una durada màxima de dues hores.

Els primers tallers tindran lloc els dies 16 i 17 d’abril i se centraran en la identificació dels reptes estratègics. Als segons tallers es treballarà la identificació dels projectes estratègics i tindran lloc els dies 28 i 29 de setembre.

Com a resultat del treball de la Taula, a finals de 2015 es presentarà el Pla Estratègic del Llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, eina que haurà de convertir-se en el full de ruta dels propers anys.

Com a membre participant en la Taula Estratègica, el principal retorn serà la teva implicació activa i contribució en definir l’estratègia del llegat dels Jocs, aportant el teu gra de sorra en el desenvolupament futur del teu territori, i proposar projectes que poden contribuir a aquest desenvolupament.

A més, la pròpia naturalesa participativa de la Taula Estratègica permetrà generar noves dinàmiques de treball en el territori, un nou model de gestió participatiu, i desenvolupar xarxa entre els actors; un llegat polític clau per a la gestió del territori.

La Taula Estratègica compta amb una Comissió de seguiment formada per representants de l’Ajuntament de Tarragona, la Fundació Tarragona 2017 i l’entitat que la implementa, el Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Finançament

La Taula estratègica per la dinamització econòmica i la reactivació de l’ocupació mitjançant les oportunitats generades pel llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 és una actuació realitzada en el marc del “Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica”, a l’ampara de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançat en un 50 % pel Fons Social Europeu en el marc d’un Programa Operatiu de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació dels FSE, per al període 2014-2020.


Pla Estratègic del Llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018


El Pla Estratègic del Llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 marca la finalització del procés de planificació estratègica del llegat i es converteix en el full de ruta que ha de servir al territori de base per articular accions i projectes estratègics de llegat en els propers anys.

El Pla Estratègic s’ha estructurat en set apartats:

 • La descripció de la metodologia aplicada durant el procés de planificació estratègica.
 • La visió del llegat o punt de partida per la planificació estratègica
 • Els resultats de la diagnosi estratègica desenvolupada, amb la identificació i descripció del territori d’influència i dels actors claus, una anàlisi socioeconòmica del territori, i el DAFO amb el detall de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats identificats amb la diagnosi.
 • Els objectius generals, línies estratègiques, programes i projectes identificats i proposats com a part del Pla Estratègic.
 • Descripció del procés d’implementació i seguiment del desplegament del Pla Estratègic a través del Pla d’acció.
 • El pla de comunicació del Pla Estratègic.
 • El quadre de comandament del Pla Estratègic.